Veterani de rãzboi împreunã cu elevi de la Colegiul Naþional Militar de la Breaza - foto Valentin Ciobîrcã
(War veterans together with pupils from the National Military College from Breaza)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, conferã medalii ºi  înainteazã în grad veterani de rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, promoting war veterans in rank)
Ministrul Duºa oferã un cadou locotenentului în retragere Nicolae Grigoriu, care a împlinit astãzi 92 de ani - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Duºa offers a gift to Lieutenant (Ret.) Nicolae Grigoriu, who turns 92 today)
Veterani de război împreună cu elevi de la Colegiul Național Militar de la Breaza - foto Valentin Ciobîrcă
(War veterans together with pupils from the National Military College from Breaza)
Vizualizat: 572 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, conferă medalii și înaintează în grad veterani de război - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, promoting war veterans in rank)
Vizualizat: 568 ori.
Ministrul Dușa oferă un cadou locotenentului în retragere Nicolae Grigoriu, care a împlinit astăzi 92 de ani - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa offers a gift to Lieutenant (Ret.) Nicolae Grigoriu, who turns 92 today)
Vizualizat: 554 ori.
Veterani de rãzboi prezenþi astãzi la Ministerul Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(War veterans present at today’s ceremony at the defence ministry)
Ministrul Duºa medaliazã elevi merituoºi la învãþãturã de la liceul militar din Breaza - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Duºa awards medals to the pupils from the military high school of Breaza with good learning results)
Elevii de la Colegiul Naþional Militar "Dimitrie Cantemir" medaliaþi în cadrul ceremoniei - foto Eugen Mihai
(The pupils from “Dimitrie Cantemir” National Military College of Breaza that received medals during the ceremony)
Veterani de război prezenți astăzi la Ministerul Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(War veterans present at today’s ceremony at the defence ministry)
Vizualizat: 599 ori.
Ministrul Dușa medaliază elevi merituoși la învățătură de la liceul militar din Breaza - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa awards medals to the pupils from the military high school of Breaza with good learning results)
Vizualizat: 567 ori.
Elevii de la Colegiul Național Militar "Dimitrie Cantemir" medaliați în cadrul ceremoniei - foto Eugen Mihai
(The pupils from “Dimitrie Cantemir” National Military College of Breaza that received medals during the ceremony)
Vizualizat: 588 ori.
Oficialitãþi prezente la ceremonia dedicatã veteranilor de rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã
(Officials present at the ceremony dedicated to war veterans)
Elevii oferã medaliile veteranilor de rãzboi, în semn de preþuire - foto Valentin Ciobîrcã
(Pupils offering medals to war veterans as a token of appreciation)
Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(The defence minister addressing the audience)
Oficialități prezente la ceremonia dedicată veteranilor de război - foto Valentin Ciobîrcă
(Officials present at the ceremony dedicated to war veterans)
Vizualizat: 619 ori.
Elevii oferă medaliile veteranilor de război, în semn de prețuire - foto Valentin Ciobîrcă
(Pupils offering medals to war veterans as a token of appreciation)
Vizualizat: 532 ori.
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(The defence minister addressing the audience)
Vizualizat: 535 ori.