Ceremonie de avansare în grad a veteranilor de război (Ceremony for the Promotion of War Veterans)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, conferã medalii ºi  înainteazã în grad veterani de rãzboi - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, promoting war veterans in rank)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, conferă medalii și înaintează în grad veterani de război - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, promoting war veterans in rank)