Ceremonie de avansare în grad a veteranilor de război (Ceremony for the Promotion of War Veterans)

Ministrul Duºa oferã un cadou locotenentului în retragere Nicolae Grigoriu, care a împlinit astãzi 92 de ani - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Duºa offers a gift to Lieutenant (Ret.) Nicolae Grigoriu, who turns 92 today)

Ministrul Dușa oferă un cadou locotenentului în retragere Nicolae Grigoriu, care a împlinit astăzi 92 de ani - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Dușa offers a gift to Lieutenant (Ret.) Nicolae Grigoriu, who turns 92 today)