Ceremonie de avansare în grad a veteranilor de război (Ceremony for the Promotion of War Veterans)

Elevii oferã medaliile veteranilor de rãzboi, în semn de preþuire - foto Valentin Ciobîrcã
(Pupils offering medals to war veterans as a token of appreciation)

Elevii oferă medaliile veteranilor de război, în semn de prețuire - foto Valentin Ciobîrcă
(Pupils offering medals to war veterans as a token of appreciation)