Ceremonie de avansare în grad a veteranilor de război (Ceremony for the Promotion of War Veterans)

Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei - foto Valentin Ciobîrcã
(The defence minister addressing the audience)

Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto Valentin Ciobîrcă
(The defence minister addressing the audience)