Bucureºti - Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Nicuºor Comãnescu
(Bucharest - Monument of Homeland Heroes of WW II)
Bucureºti - Reprezentanþii conducerii M.Ap.N. depun o coroanã de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Vali Ciobârcã
(Bucharest – representatives of the defence ministry laying wreath at the Monument of Homeland Heroes of WW II)
Bucureºti - Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Vali Ciobârcã
(Bucharest – ceremony at the Monument of Homeland Heroes of WW II)
București - Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Război Mondial - foto Nicușor Comănescu
(Bucharest - Monument of Homeland Heroes of WW II)
Vizualizat: 517 ori.
București - Reprezentanții conducerii M.Ap.N. depun o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Război Mondial - foto Vali Ciobârcă
(Bucharest – representatives of the defence ministry laying wreath at the Monument of Homeland Heroes of WW II)
Vizualizat: 585 ori.
București - Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Război Mondial - foto Vali Ciobârcă
(Bucharest – ceremony at the Monument of Homeland Heroes of WW II)
Vizualizat: 548 ori.
Bucureºti - Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Nicuºor Comãnescu
(Bucharest – ceremony at the Monument of Homeland Heroes of WW II)
Bucureºti - Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Vali Ciobârcã
(Bucharest – ceremony at the Monument of Homeland Heroes of WW II)
Tîrgu Mureº - Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã în Piaþa Victoriei -   foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureº – military ceremony in Victoriei Square)
București - Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Război Mondial - foto Nicușor Comănescu
(Bucharest – ceremony at the Monument of Homeland Heroes of WW II)
Vizualizat: 656 ori.
București - Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Război Mondial - foto Vali Ciobârcă
(Bucharest – ceremony at the Monument of Homeland Heroes of WW II)
Vizualizat: 636 ori.
Tîrgu Mureș - Aspect de la ceremonia militară desfășurată în Piața Victoriei - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureș – military ceremony in Victoriei Square)
Vizualizat: 672 ori.
Tîrgu Mureº - Ministrul apãrãrii naþionale Mircea Duºa oferã distincþii veteranilor din cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureº – Defence Minister Mircea Duºa offers distinctions to WW II veterans)
Tîrgu Mureº - Ministrul Duºa depune o coroanã de flori în memoria eroilor din cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureº – Defence Minister Mircea Duºa laying wreath in memory of WW II heroes)
Tîrgu Mureº - Paraºutare demonstrativã în faþa asistenþei - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureº – Demonstration of parachute jumping in front of the audience)
Tîrgu Mureș - Ministrul apărării naționale Mircea Dușa oferă distincții veteranilor din cel de-Al Doilea Război Mondial - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureș – Defence Minister Mircea Dușa offers distinctions to WW II veterans)
Vizualizat: 646 ori.
Tîrgu Mureș - Ministrul Dușa depune o coroană de flori în memoria eroilor din cel de-Al Doilea Război Mondial - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureș – Defence Minister Mircea Dușa laying wreath in memory of WW II heroes)
Vizualizat: 580 ori.
Tîrgu Mureș - Parașutare demonstrativă în fața asistenței - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureș – Demonstration of parachute jumping in front of the audience)
Vizualizat: 629 ori.