Ceremonii organizate de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul zilei de 9 mai

Bucureºti - Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Nicuºor Comãnescu
(Bucharest - Monument of Homeland Heroes of WW II)

București - Monumentul Eroilor Patriei din Al Doilea Război Mondial - foto Nicușor Comănescu
(Bucharest - Monument of Homeland Heroes of WW II)