Ceremonii organizate de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul zilei de 9 mai

Tîrgu Mureº - Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã în Piaþa Victoriei -   foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureº – military ceremony in Victoriei Square)

Tîrgu Mureș - Aspect de la ceremonia militară desfășurată în Piața Victoriei - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureș – military ceremony in Victoriei Square)