Ceremonii organizate de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul zilei de 9 mai

Tîrgu Mureº - Ministrul apãrãrii naþionale Mircea Duºa oferã distincþii veteranilor din cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureº – Defence Minister Mircea Duºa offers distinctions to WW II veterans)

Tîrgu Mureș - Ministrul apărării naționale Mircea Dușa oferă distincții veteranilor din cel de-Al Doilea Război Mondial - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureș – Defence Minister Mircea Dușa offers distinctions to WW II veterans)