Ceremonii organizate de Ministerul Apărării Naționale cu prilejul zilei de 9 mai

Tîrgu Mureº - Paraºutare demonstrativã în faþa asistenþei - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureº – Demonstration of parachute jumping in front of the audience)

Tîrgu Mureș - Parașutare demonstrativă în fața asistenței - foto Eugen Mihai
(Tîrgu Mureș – Demonstration of parachute jumping in front of the audience)