Scenariul exerciþiului este prezentat conducerii M.Ap.N. - foto M.Ap.N.
(Exercise scenario presented to the military leadership)
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu reprezenþii Crucii Roºii - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, alongside representatives of the Red Cross)
Ministrul Mircea Duºa viziteazã expoziþia staticã de la SEEBA-15 - foto M.Ap.N.
(Minister Mircea Duºa visiting the still display of SEEBA-15)
Scenariul exercițiului este prezentat conducerii M.Ap.N. - foto M.Ap.N.
(Exercise scenario presented to the military leadership)
Vizualizat: 733 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu reprezenții Crucii Roșii - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, alongside representatives of the Red Cross)
Vizualizat: 825 ori.
Ministrul Mircea Dușa vizitează expoziția statică de la SEEBA-15 - foto M.Ap.N.
(Minister Mircea Dușa visiting the still display of SEEBA-15)
Vizualizat: 782 ori.
Aspect din timpul Zilei Distinºilor Vizitatori a exerciþiului SEEBA 15 - foto M.Ap.N.
(Distinguished Visitors’ Day at SEEBA-15)
Exerciþiul prezentat în Poligonul  Babadag - foto M.Ap.N.
(Drill at Babadag firing range)
Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General urmãresc exerciþiul demonstrativ - foto M.Ap.n.
(The defence minister and the chief of General Staff watching the drill)
Aspect din timpul Zilei Distinșilor Vizitatori a exercițiului SEEBA 15 - foto M.Ap.N.
(Distinguished Visitors’ Day at SEEBA-15)
Vizualizat: 745 ori.
Exercițiul prezentat în Poligonul Babadag - foto M.Ap.N.
(Drill at Babadag firing range)
Vizualizat: 678 ori.
Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General urmăresc exercițiul demonstrativ - foto M.Ap.n.
(The defence minister and the chief of General Staff watching the drill)
Vizualizat: 729 ori.
Aspect din timpul exerciþiului - foto M.Ap.N.
(Exercise SEEBA-15)
Aspect de la SEEBA 15
(Exercise SEEBA-15)
Aspect din timpul exercițiului - foto M.Ap.N.
(Exercise SEEBA-15)
Vizualizat: 725 ori.
Aspect de la SEEBA 15
(Exercise SEEBA-15)
Vizualizat: 724 ori.