Aspect de la ceremonia de bun venit la Braºov a militarilor americani ºi români care participã la "Marºul Cavaleriei" - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony in Braºov for the Romanian and U.S. troopers participating in the Cavalry March)
Aspect de pe timpul discursului ministrului Mircea Duºa în cadrul ceremoniei de la Braºov - foto Valentin Ciobîrcã 
(Defence minister’s speech at the welcome ceremony in Braºov)
Aspect de pe timpul vizionãrii de cãtre public a expoziþiei de tehnicã - foto Valentin Ciobîrcã
(Public attending the military exhibition)
Aspect de la ceremonia de bun venit la Brașov a militarilor americani și români care participă la "Marșul Cavaleriei" - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony in Brașov for the Romanian and U.S. troopers participating in the Cavalry March)
Vizualizat: 731 ori.
Aspect de pe timpul discursului ministrului Mircea Dușa în cadrul ceremoniei de la Brașov - foto Valentin Ciobîrcă
(Defence minister’s speech at the welcome ceremony in Brașov)
Vizualizat: 695 ori.
Aspect de pe timpul vizionării de către public a expoziției de tehnică - foto Valentin Ciobîrcă
(Public attending the military exhibition)
Vizualizat: 706 ori.
Aspect de la sosirea în Piaþa "George Bariþiu" din Braºov a mijloacelor tehnice americane din cadrul "Marºului Cavaleriei" - foto Valentin Ciobîrcã
(U.S. military vehicles participating in the Cavalry March arriving in "George Bariþiu" Square of Braºov)
Aspect de la sosirea în Piaþa "George Bariþiu" din Braºov a mijloacelor tehnice americane din cadrul "Marºului Cavaleriei" - foto Valentin Ciobîrcã
(U.S. military vehicles participating in the Cavalry March arriving in "George Bariþiu" Square of Braºov)
Aspect de la sosirea în Piața "George Barițiu" din Brașov a mijloacelor tehnice americane din cadrul "Marșului Cavaleriei" - foto Valentin Ciobîrcă
(U.S. military vehicles participating in the Cavalry March arriving in "George Barițiu" Square of Brașov)
Vizualizat: 707 ori.
Aspect de la sosirea în Piața "George Barițiu" din Brașov a mijloacelor tehnice americane din cadrul "Marșului Cavaleriei" - foto Valentin Ciobîrcă
(U.S. military vehicles participating in the Cavalry March arriving in "George Barițiu" Square of Brașov)
Vizualizat: 637 ori.