Reuniunile Consiliului pentru Afaceri Externe și Comitetului Director al Agenției Europene de Apărare (Meetings of the EU Foreign Affairs Council and European Defence Agency Steering Board)

Aspect din timpul Reuniunii Consiliului pentru Afaceri Externe (Meeting of the Foreign Affairs Council) - foto site Uniunea Europeanã

Aspect din timpul Reuniunii Consiliului pentru Afaceri Externe (Meeting of the Foreign Affairs Council) - foto site Uniunea Europeană