Manifestări dedicate Zilei Eroilor ( Events dedicated to Heroes` Day)

Ministrul Mircea Duºa, la ceremonia militarã ºi religioasã organizatã la Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureº (Minister Mircea Duºa at the military and religious ceremony organized at Heroes’Monument in Oarba de Mureº.) - foto Mihai Enciu

Ministrul Mircea Dușa, la ceremonia militară și religioasă organizată la Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș (Minister Mircea Dușa at the military and religious ceremony organized at Heroes’Monument in Oarba de Mureș.) - foto Mihai Enciu