Prezentarea exerciþiului demonstrativ de la Babadag - foto Valentin Ciobîrcã 
(Drill presented at Babadag shooting range)
Exerciþiu de paraºutare în cadrul "Platinum Eagle-15" - foto Valentin Ciobîrcã
(Parachute jump during Platinum Eagle – 15)
Aspect din timpul exerciþiului de paraºutare - foto Valentin Ciobîrcã
(Parachute jump)
Prezentarea exercițiului demonstrativ de la Babadag - foto Valentin Ciobîrcă
(Drill presented at Babadag shooting range)
Vizualizat: 555 ori.
Exercițiu de parașutare în cadrul "Platinum Eagle-15" - foto Valentin Ciobîrcă
(Parachute jump during Platinum Eagle – 15)
Vizualizat: 521 ori.
Aspect din timpul exercițiului de parașutare - foto Valentin Ciobîrcă
(Parachute jump)
Vizualizat: 517 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la Ziua Distinºilor Vizitatori a exerciþiului "Platinum Eagle-15" - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, at the Distinguished Visitors’ Day of Exercise Platinum Eagle – 15)
Componenta la sol a exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Ground component of the exercise)
Ministrul Mircea Duºa urmãreºte desfãºurarea exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa watching the exercise unfolding)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului "Platinum Eagle-15" - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, at the Distinguished Visitors’ Day of Exercise Platinum Eagle – 15)
Vizualizat: 556 ori.
Componenta la sol a exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Ground component of the exercise)
Vizualizat: 647 ori.
Ministrul Mircea Dușa urmărește desfășurarea exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa watching the exercise unfolding)
Vizualizat: 600 ori.
Aspect din Poligonul Babadag - foto Valentin Ciobîrcã
(Activities at Babadag shooting range)
Aspect din timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Activities at Babadag shooting range)
Aeronave MV-22B Osprey ale Infanteriei Marine a Statelor Unite ale Americii, în Poligonul Babadag - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din Poligonul Babadag - foto Valentin Ciobîrcă
(Activities at Babadag shooting range)
Vizualizat: 548 ori.
Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Activities at Babadag shooting range)
Vizualizat: 526 ori.
Aeronave MV-22B Osprey ale Infanteriei Marine a Statelor Unite ale Americii, în Poligonul Babadag - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 522 ori.