Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului "Platinum Eagle-15" (Distinguished Visitors’ Day of Exercise Platinum Eagle-15)

Aspect din timpul exerciþiului de paraºutare - foto Valentin Ciobîrcã
(Parachute jump)

Aspect din timpul exercițiului de parașutare - foto Valentin Ciobîrcă
(Parachute jump)