Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului "Platinum Eagle-15" (Distinguished Visitors’ Day of Exercise Platinum Eagle-15)

Exerciþiu de paraºutare în cadrul "Platinum Eagle-15" - foto Valentin Ciobîrcã
(Parachute jump during Platinum Eagle – 15)

Exercițiu de parașutare în cadrul "Platinum Eagle-15" - foto Valentin Ciobîrcă
(Parachute jump during Platinum Eagle – 15)