Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului "Platinum Eagle-15" (Distinguished Visitors’ Day of Exercise Platinum Eagle-15)

Componenta la sol a exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Ground component of the exercise)

Componenta la sol a exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Ground component of the exercise)