Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului "Platinum Eagle-15" (Distinguished Visitors’ Day of Exercise Platinum Eagle-15)

Ministrul Mircea Duºa urmãreºte desfãºurarea exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister Mircea Duºa watching the exercise unfolding)

Ministrul Mircea Dușa urmărește desfășurarea exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister Mircea Dușa watching the exercise unfolding)