Ziua Distinșilor Vizitatori a exercițiului "Platinum Eagle-15" (Distinguished Visitors’ Day of Exercise Platinum Eagle-15)

Aspect din timpul exerciþiului - foto Valentin Ciobîrcã
(Activities at Babadag shooting range)

Aspect din timpul exercițiului - foto Valentin Ciobîrcă
(Activities at Babadag shooting range)