Ceremonia aniversară a Secției de pregătire medico-militară din Tîrgu Mureș ( Anniversary of the Section of Military Medical Training in Tîrgu Mureș)

Ministrul Mircea Duºa,  la ceremonia aniversarã a Secþiei de pregãtire medico-militarã din Tîrgu Mureº (Minister Mircea Duºa at the anniversary of the Section of Military Medical Training in Tîrgu Mureº) - foto MApN

Ministrul Mircea Dușa, la ceremonia aniversară a Secției de pregătire medico-militară din Tîrgu Mureș (Minister Mircea Dușa at the anniversary of the Section of Military Medical Training in Tîrgu Mureș) - foto MApN