Exercițiul ROUSOFEX 15 (Exercise ROUSOFEX 15)

Exerciþiu de paraºutare - foto M.Ap.N.
(Parachute jumping exercise)

Exercițiu de parașutare - foto M.Ap.N.
(Parachute jumping exercise)