Exercițiul ROUSOFEX 15 (Exercise ROUSOFEX 15)

Aspect din timpul exerciþiului de la Capu Midia - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul exercițiului de la Capu Midia - foto Valentin Ciobîrcă