Aspect de la ceremonia de încheiere a anului ºcolar la Colegiul Naþional Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia - foto M.Ap.N.
(Closing ceremony of the school year at the Military High School in Alba Iulia)
Oficialitãþile participante la ceremonia de la Alba Iulia - foto M.Ap.N.
(Officials participating in the ceremony in Alba Iulia)
Elevi ºi cadre didactice prezente la ceremonia de închidere a anului ºcolar - foto M.Ap.N.
(Pupils and professors attending the closing ceremony of the school year)
Aspect de la ceremonia de încheiere a anului școlar la Colegiul Național Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia - foto M.Ap.N.
(Closing ceremony of the school year at the Military High School in Alba Iulia)
Vizualizat: 637 ori.
Oficialitățile participante la ceremonia de la Alba Iulia - foto M.Ap.N.
(Officials participating in the ceremony in Alba Iulia)
Vizualizat: 688 ori.
Elevi și cadre didactice prezente la ceremonia de închidere a anului școlar - foto M.Ap.N.
(Pupils and professors attending the closing ceremony of the school year)
Vizualizat: 711 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, îi înainteazã în grad pe elevi - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, promotes the pupils in rank)
Defilarea Gãrzii de Onoare - foto M.Ap.N.
(The Guard of Honor marching)
Ministrul apãrãrii naþionale dezveleºte placa cu titlul de "ªcoalã europeanã 2015" - foto M.Ap.N.
(The minister of national defence unveils the plate reading "ªcoalã europeanã 2015" [European School 2015])
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, îi înaintează în grad pe elevi - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, promotes the pupils in rank)
Vizualizat: 626 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare - foto M.Ap.N.
(The Guard of Honor marching)
Vizualizat: 639 ori.
Ministrul apărării naționale dezvelește placa cu titlul de "Școală europeană 2015" - foto M.Ap.N.
(The minister of national defence unveils the plate reading "Școală europeană 2015" [European School 2015])
Vizualizat: 652 ori.