Ceremonia de închidere a anului școlar la Colegiul Național Militar de la Alba Iulia (Minister Dușa at the Military High School in Alba Iulia)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, îi înainteazã în grad pe elevi - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, promotes the pupils in rank)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, îi înaintează în grad pe elevi - foto M.Ap.N.
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, promotes the pupils in rank)