Ceremonia depunerii jurământului militar, Sibiu

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, primeºte raportul la ceremonia depunerii jurãmântului militar - foto Ovidiu Oltean

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, primește raportul la ceremonia depunerii jurământului militar - foto Ovidiu Oltean