Ceremonia depunerii jurământului militar, Sibiu

Defilarea soldaþilor profesioniºti care au depus jurãmântul militar - foto Ovidiu Oltean

Defilarea soldaților profesioniști care au depus jurământul militar - foto Ovidiu Oltean