Întâlnire între miniștrii apărării din România și Republica Moldova, în marja Reuniunii miniștrilor apărării din statele membre ale NATO (Mircea Dușa’s meeting with his Moldovan counterpart as part of NATO Defence Ministers’ Meeting)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sãu din Republica Moldova, Viorel Cibotaru, la Bruxelles - foto M.Ap.N.
(Defence minister Mircea Duºa with his Moldovan counterpart, Viorel Cibotaru, at Brussels – photo by MoND)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul său din Republica Moldova, Viorel Cibotaru, la Bruxelles - foto M.Ap.N.
(Defence minister Mircea Dușa with his Moldovan counterpart, Viorel Cibotaru, at Brussels – photo by MoND)