Reuniunea miniștrilor aliați ai apărării de la Bruxelles (Meeting of NATO Defence Ministers in Brussels)

Aspect din timpul semnãrii acordului de aderare la principiile ºi obiectivele grupãrii DEU FNC - foto M.Ap.N.
(Signing the Agreement on the principles and Objectives of DEU FNC)

Aspect din timpul semnării acordului de aderare la principiile și obiectivele grupării DEU FNC - foto M.Ap.N.
(Signing the Agreement on the principles and Objectives of DEU FNC)