Ziua Drapelului Nažional (THE DAY OF THE NATIONAL FLAG)

Afganistan - Ziua Drapelului Naþional (Afghanistan – the Day of the National Flag)  - foto M.Ap.N.

Afganistan - Ziua Drapelului Nažional (Afghanistan – the Day of the National Flag) - foto M.Ap.N.