Convocarea anuală a atașaților români ai apărării (Annual Convocation of the Romanian Defence Attachés)

Aspect din timpul deschiderii lucrãrilor convocãrii anuale a ataºaþilor români ai apãrãrii - foto Eugen Mihai
(Opening the annual convocation of the Romanian defence  attachees)

Aspect din timpul deschiderii lucrărilor convocării anuale a atașaților români ai apărării - foto Eugen Mihai
(Opening the annual convocation of the Romanian defence attachees)