Ceremonia dedicată împlinirii a 155 de ani de la înființarea Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul” (155 Years Since the 30th„Mihai Viteazul” Regiment Was Established)

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi la ceremonie (The minister of defence addresses the attendants of the ceremony) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți la ceremonie (The minister of defence addresses the attendants of the ceremony) - foto Valentin Ciobîrcă