Ceremonia dedicată împlinirii a 155 de ani de la înființarea Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul” (155 Years Since the 30th„Mihai Viteazul” Regiment Was Established)

Ministrul Mircea Duºa îi conferã caporalului clasa a III-a Miticã Ciubotariu Emblema de onoare a Armatei României, cu însemn de pace (Minister Mircea Duºa awards the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces with peace insignia, to Corporal 3rd Class Miticã Ciubotariu) - foto Valentin Ciobârcã

Ministrul Mircea Dușa îi conferă caporalului clasa a III-a Mitică Ciubotariu Emblema de onoare a Armatei României, cu însemn de pace (Minister Mircea Dușa awards the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces with peace insignia, to Corporal 3rd Class Mitică Ciubotariu) - foto Valentin Ciobârcă