Sportivii steliști medaliați la Jocurile Europene de la Baku, felicitați de ministrul Mircea Dușa (Minister Dușa congratulates the sportsmen from Steaua Club who were awarded medals at Baku.)

Ministrul Mircea Duºa i-a felicitat pe sportivii steliºti medaliaþi la Baku (Minister Duºa congratulates the sportsmen from Steaua Club who were awarded medals at Baku) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Mircea Dușa i-a felicitat pe sportivii steliști medaliați la Baku (Minister Dușa congratulates the sportsmen from Steaua Club who were awarded medals at Baku) - foto Valentin Ciobîrcă