Vizită la Unitatea pentru Integrarea Forțelor NATO (NFIU) din București ( Visit at the NATO Force Integration Unit (NFIU) in Bucharest)

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi (The Minister of National Defence addressing the audience) - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți (The Minister of National Defence addressing the audience) - foto Eugen Mihai