Vizită la Unitatea pentru Integrarea Forțelor NATO (NFIU) din București ( Visit at the NATO Force Integration Unit (NFIU) in Bucharest)

Aspect de la activitate (Visit at NFIU HQ) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de la activitate (Visit at NFIU HQ) - foto Valentin Ciobîrcă