Vizita ministrului Mircea Dușa în Albania (Visit of Minister Dușa in Albania)

Primire cu ceremonial la sediul minsterului albanez al apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony at the Albanian Defence Ministry HQ)

Primire cu ceremonial la sediul minsterului albanez al apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony at the Albanian Defence Ministry HQ)