Vizita ministrului Mircea Dușa în Albania (Visit of Minister Dușa in Albania)

Cei doi miniºtri ai apãrãrii primesc onorul - foto Valentin Ciobîrcã 
(The two defence ministers are saluted during the ceremony)

Cei doi miniștri ai apărării primesc onorul - foto Valentin Ciobîrcă
(The two defence ministers are saluted during the ceremony)