Vizita ministrului Mircea Dușa în Albania (Visit of Minister Dușa in Albania)

Convorbiri oficiale ale ministrului apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, cu ministrul albanez al apãrãrii, Mimi Kodheli - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks between the Minister of National Defence Mircea Duºa and the Albanian Minister of Defence, Ms. Mimi Kodheli)

Convorbiri oficiale ale ministrului apărării naționale, Mircea Dușa, cu ministrul albanez al apărării, Mimi Kodheli - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks between the Minister of National Defence Mircea Dușa and the Albanian Minister of Defence, Ms. Mimi Kodheli)