Ceremonia de absolvire a promoției 118, "Regele Ferdinand-150", la UNAp

Ministrul Mircea Duºa se adreseazã participanþilor  la ceremonia de absolvire a promoþiei 118, "Regele Ferdinand-150", la UNAp - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Mircea Dușa se adresează participanților la ceremonia de absolvire a promoției 118, "Regele Ferdinand-150", la UNAp - foto Valentin Ciobîrcă