Vizită în Portugalia a ministrului apărării naționale (Minister Dușa on official visit in Portugal)

Aspect din timpul vizitei la Comandamentul Forþelor Terestre din Porto (Minister Duºa’s visit to the Land Forces’ Command from Porto ) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul vizitei la Comandamentul Forțelor Terestre din Porto (Minister Dușa’s visit to the Land Forces’ Command from Porto ) - foto Valentin Ciobîrcă