Vizită în Portugalia a ministrului apărării naționale (Minister Dușa on official visit in Portugal)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi omologul portughez, José Pedro Aguiar-Branco, la Baza Aerianã Monte Real (Defence Minister Mircea Duºa and his Portuguese counterpart, José Pedro Aguiar-Branco, at Monte Real Air Base) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și omologul portughez, José Pedro Aguiar-Branco, la Baza Aeriană Monte Real (Defence Minister Mircea Dușa and his Portuguese counterpart, José Pedro Aguiar-Branco, at Monte Real Air Base) - foto Valentin Ciobîrcă