Ceremonia de absolvire a promoției de ingineri militari "Regele Ferdinand -150” a Academiei Tehnice Militare (Graduation Ceremony of "Regele Ferdinand -150” Year from the Military Technical Academy )

Audienþã prezentã la ceremonia de la Academia Tehnicã Militarã (Audience present at the ceremony ay MTA) - foto Valentin Ciobîrcã

Audiență prezentă la ceremonia de la Academia Tehnică Militară (Audience present at the ceremony ay MTA) - foto Valentin Ciobîrcă