Ceremonia de absolvire a promoției de ingineri militari "Regele Ferdinand -150” a Academiei Tehnice Militare (Graduation Ceremony of "Regele Ferdinand -150” Year from the Military Technical Academy )

Comandantul ATM împreunã cu absolvenþii (MTA Commander and the graduates) - foto Valentin Ciobîrcã

Comandantul ATM împreună cu absolvenții (MTA Commander and the graduates) - foto Valentin Ciobîrcă