Ceremonia de absolvire a promoției de ingineri militari "Regele Ferdinand -150” a Academiei Tehnice Militare (Graduation Ceremony of "Regele Ferdinand -150” Year from the Military Technical Academy )

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei la ceremonia de absolvire de la ATM (The Minister of National Defence Mircea Duºa addressing the audience during the graduation ceremony) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței la ceremonia de absolvire de la ATM (The Minister of National Defence Mircea Dușa addressing the audience during the graduation ceremony) - foto Valentin Ciobîrcă