Ceremonia de absolvire a promoției de ingineri militari "Regele Ferdinand -150” a Academiei Tehnice Militare (Graduation Ceremony of "Regele Ferdinand -150” Year from the Military Technical Academy )

Ministrul Duºa alãturi de absolvenþi ºi cadre didactice de la ATM (Minister Duºa, graduates and professors from MTA) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul Dușa alături de absolvenți și cadre didactice de la ATM (Minister Dușa, graduates and professors from MTA) - foto Valentin Ciobîrcă