Oradea - Ceremonia dedicatã Zilei Imnului Naþional (Oradea – Ceremony dedicated to the celebration of the National Anthem ) - foto Valentin Ciobîrcã
Oradea - Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, prezent la ceremonie (Oradea – Defence Minister Mircea Duºa attending the ceremony ) - foto Valentin Ciobîrcã
Oradea - Aspect din timpul ceremoniei organizate la Monumentul Ostaºului Român (Oradea – Ceremony organized at the Romanian Soldiers’ Monument ) - foto Valentin Ciobîrcã
Oradea - Ceremonia dedicată Zilei Imnului Național (Oradea – Ceremony dedicated to the celebration of the National Anthem ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 637 ori.
Oradea - Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, prezent la ceremonie (Oradea – Defence Minister Mircea Dușa attending the ceremony ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 584 ori.
Oradea - Aspect din timpul ceremoniei organizate la Monumentul Ostașului Român (Oradea – Ceremony organized at the Romanian Soldiers’ Monument ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 575 ori.
Oradea - Oficiali prezenþi la ceremonie, în timpul intonãrii Imnului Naþional (Oradea – Officials attending the ceremony while the National Anthem is played ) - foto Valentin Ciobârcã
Oradea - Defilarea militarilor Regimentului 30 Gardã "Mihai Viteazul" (Oradea – The soldiers of  "Mihai Viteazul" 30 Guard Regiment marching off) - foto Valentin Ciobîrcã
Oradea - Ministrul Mircea Duºa oferã Drapelul Naþional unui mic artist (Oradea - Minister Mircea Duºa offering the National Flag to a young artist ) - foto Valentin Ciobîrcã
Oradea - Oficiali prezenți la ceremonie, în timpul intonării Imnului Național (Oradea – Officials attending the ceremony while the National Anthem is played ) - foto Valentin Ciobârcă
Vizualizat: 585 ori.
Oradea - Defilarea militarilor Regimentului 30 Gardă "Mihai Viteazul" (Oradea – The soldiers of "Mihai Viteazul" 30 Guard Regiment marching off) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 607 ori.
Oradea - Ministrul Mircea Dușa oferă Drapelul Național unui mic artist (Oradea - Minister Mircea Dușa offering the National Flag to a young artist ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 659 ori.
Bucureºti - Aspect din timpul ceremoniei  (Bucharest – Unfolding ceremony ) - foto Petricã Mihalache
Bucureºti - Oficialitãþi prezente la ceremonia dedicatã Zilei Imnului Naþional (Bucharest – Officials attending the ceremony dedicated to the celebration of the National Anthem Day ) - foto Petricã Mihalache
Bucureºti - Aspect din timpul spectacolului  (Bucharest – Music show) - foto Petricã Mihalache
București - Aspect din timpul ceremoniei (Bucharest – Unfolding ceremony ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 657 ori.
București - Oficialități prezente la ceremonia dedicată Zilei Imnului Național (Bucharest – Officials attending the ceremony dedicated to the celebration of the National Anthem Day ) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 598 ori.
București - Aspect din timpul spectacolului (Bucharest – Music show) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 563 ori.