Ceremonia de acordare a primului grad militar de ofiþer absolvenþilor promoþiei „Regele Ferdinand - 150” a Academiei Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu”, din Sibiu (Commissioning ceremony of “Regele Ferdinand - 150” series of graduates of “Nicolae Bãlcescu” Land Forces Academy, Sibiu) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul ceremoniei (Unfolding ceremony ) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi la ceremonia de la Sibiu (The Minister of National Defence addressing the audience attending the ceremony from Sibiu ) - foto Valentin Ciobîrcã
Ceremonia de acordare a primului grad militar de ofițer absolvenților promoției „Regele Ferdinand - 150” a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, din Sibiu (Commissioning ceremony of “Regele Ferdinand - 150” series of graduates of “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 927 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Unfolding ceremony ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 966 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți la ceremonia de la Sibiu (The Minister of National Defence addressing the audience attending the ceremony from Sibiu ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1003 ori.
Defilare a absolvenþilor promoþiei „Regele Ferdinand - 150” a Academiei Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” (“Regele Ferdinand - 150” series of graduates of “Nicolae Bãlcescu” Land Forces Academy marching off ) - foto Valentin Ciobîrcã
Defilare a absolvenþilor promoþiei „Regele Ferdinand - 150” a Academiei Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu” (“Regele Ferdinand - 150” series of graduates of “Nicolae Bãlcescu” Land Forces Academy marching off ) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul ceremoniei (Unfolding ceremony ) - foto Valentin Ciobîrcã
Defilare a absolvenților promoției „Regele Ferdinand - 150” a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (“Regele Ferdinand - 150” series of graduates of “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy marching off ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 964 ori.
Defilare a absolvenților promoției „Regele Ferdinand - 150” a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (“Regele Ferdinand - 150” series of graduates of “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy marching off ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 897 ori.
Aspect din timpul ceremoniei (Unfolding ceremony ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 869 ori.