Ceremonia de acordare a primului grad militar de ofițer absolvenților promoției „Regele Ferdinand - 150” a Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, din Sibiu (Commissioning ceremony of “Regele Ferdinand - 150” series of graduates of “Nicolae Bălcescu” Land Forces Academy, Sibiu)

Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi la ceremonia de la Sibiu (The Minister of National Defence addressing the audience attending the ceremony from Sibiu ) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți la ceremonia de la Sibiu (The Minister of National Defence addressing the audience attending the ceremony from Sibiu ) - foto Valentin Ciobîrcă