Ministrul Mircea Dușa, la sosirea Navei Școală "Mircea" în Portul militar Constanța (Minister Mircea Dușa, at the arrival of "Mircea" School Ship in Constanța Military Harbor)

Sosirea Navei ªcoalã "Mircea" în Portul militar Constanþa - foto Cristian Vlãsceanu 
(The arrival of "Mircea" School Ship in Constanþa Military Harbor)

Sosirea Navei Școală "Mircea" în Portul militar Constanța - foto Cristian Vlăsceanu
(The arrival of "Mircea" School Ship in Constanța Military Harbor)